Jednoduché stroje a jejich příklady v praxi

Současné moderní stroje se už velice málo podobají svým předchůdcům z dob průmyslové výroby. Avšak některé jejich části se zachovávají a používají neustále. Jsou to: páka, kladka, kolo na hřídeli, nakloněná rovina, šroub a klín.

Tyto základní části nazýváme jednoduché stroje. Všechny jednoduché stroje, které známe mají využití už od starověku. Dlouho je také známé „zlaté pravidlo mechaniky“, které „jednoduše“ popisuje princip jednoduchých strojů:-)

„S využitím jednoduchých strojů si práci neušetříme. Jednoduché stroje ale dokážou usnadnit práci právě tím, že vyvíjíme menší sílu nebo měníme směr působení síly.“

Zlaté pravidlo mechaniky

Zmenšení síly však musíme vyrovnat působením síly na delší dráze.

Kladka jako jednoduchý stroj
Jednoduchý stroj – kladka, bez které bychom se dnes neobešli

Základním principem jednoduchých strojů

… je, jak jsem psal, působení menší silou po delší dráze. Nutnost delší dráhy způsobuje, že celková mechanická práce zůstane stejná. Proto také nelze tvrdit, že s použitím jednoduchých strojů lze ušetřit práci. Společným rysem těchto strojů jsou jednoduché konstrukce a jednoduché principy.

Taky čtete:  Hydraulické drapáky pro stroje jako bagry nebo rýpadla

Šest základních jednoduchých strojů

• Páka
• Kladka
• Nakloněná rovina
• Kolo na hřídeli
• Klín
• Šroub

Jednoduché stroje - kolo na hřídeli
Jednoduchý stroj – ozubené kolo na hřídeli

Páka se využívá nejčastěji pro zmenšení síly, protože velikost potřebné
síly je nepřímo úměrná délce ramene. Čím delší rameno, tím potřebujete menší působící síla.

Může se jednat o páčidla, kliky nebo dokonce i volant.

Nakloněná rovina: Celková gravitační síla působící na těleso se rozkládá na složku tlakovou a na složku pohybovou. Úhel nakloněné roviny je a. Tento úhel se promítá i do rovnoběžníku sil -na základe pravidla, že dva úhly, které mají na sebe kolmá obě ramena, jsou shodné

Kladka je volně otočné kolo s drážkou po obvodě pro vedení provazu, lana
nebo řetězu. Rovina nakloněná vzhledem k vodorovnému směru, po níž se zvedá
těleso směrem vzhůru.

Taky čtete:  Dusadlo na strop nebo infrazvuk na sousedy - opravdu to existuje?

Kolo na hřídeli: Působí-li na větší kolo síla člověka nebo stroje, pak menší kolo působí větší silou na těleso (břemeno). Příklady použití: šroubovák, kolovrátek – ten můžeme vidět ve studnách při vybírání vody.

Klín je těleso s průřezem ve tvaru trojúhelníku (trojboký hranol, kužel, jehlan). Síla, která působí na podstavu klínu, se rozloží ve směru kolmém na boční stěny, přitom tyto složky jsou větší než původní síly. Příkladem klínu jakožto jednoduchého stroje je třeba sekyra, nože, hřebíky.

Posledním typem jednoduchého stroje je šroub, který netřeba popisovat. Pomocí šroubu lze vyvinout velkou sílu př. mlýnek na maso, truhlářská svěrka, svěrák.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *