Archiv rubriky: Ostatní stroje

Jednoduché stroje a jejich příklady v praxi

Současné moderní stroje se už velice málo podobají svým předchůdcům z dob průmyslové výroby. Avšak některé jejich části se zachovávají a používají neustále. Jsou to: páka, kladka, kolo na hřídeli, nakloněná rovina, šroub a klín.

Tyto základní části nazýváme jednoduché stroje. Všechny jednoduché stroje, které známe mají využití už od starověku. Dlouho je také známé „zlaté pravidlo mechaniky“, které „jednoduše“ popisuje princip jednoduchých strojů:-)

„S využitím jednoduchých strojů si práci neušetříme. Jednoduché stroje ale dokážou usnadnit práci právě tím, že vyvíjíme menší sílu nebo měníme směr působení síly.“

Zlaté pravidlo mechaniky

Zmenšení síly však musíme vyrovnat působením síly na delší dráze.

Kladka jako jednoduchý stroj
Jednoduchý stroj – kladka, bez které bychom se dnes neobešli

Základním principem jednoduchých strojů

… je, jak jsem psal, působení menší silou po delší dráze. Nutnost delší dráhy způsobuje, že celková mechanická práce zůstane stejná. Proto také nelze tvrdit, že s použitím jednoduchých strojů lze ušetřit práci. Společným rysem těchto strojů jsou jednoduché konstrukce a jednoduché principy.

Šest základních jednoduchých strojů

• Páka
• Kladka
• Nakloněná rovina
• Kolo na hřídeli
• Klín
• Šroub

Jednoduché stroje - kolo na hřídeli
Jednoduchý stroj – ozubené kolo na hřídeli

Páka se využívá nejčastěji pro zmenšení síly, protože velikost potřebné
síly je nepřímo úměrná délce ramene. Čím delší rameno, tím potřebujete menší působící síla.

Může se jednat o páčidla, kliky nebo dokonce i volant.

Nakloněná rovina: Celková gravitační síla působící na těleso se rozkládá na složku tlakovou a na složku pohybovou. Úhel nakloněné roviny je a. Tento úhel se promítá i do rovnoběžníku sil -na základe pravidla, že dva úhly, které mají na sebe kolmá obě ramena, jsou shodné

Kladka je volně otočné kolo s drážkou po obvodě pro vedení provazu, lana
nebo řetězu. Rovina nakloněná vzhledem k vodorovnému směru, po níž se zvedá
těleso směrem vzhůru.

Kolo na hřídeli: Působí-li na větší kolo síla člověka nebo stroje, pak menší kolo působí větší silou na těleso (břemeno). Příklady použití: šroubovák, kolovrátek – ten můžeme vidět ve studnách při vybírání vody.

Klín je těleso s průřezem ve tvaru trojúhelníku (trojboký hranol, kužel, jehlan). Síla, která působí na podstavu klínu, se rozloží ve směru kolmém na boční stěny, přitom tyto složky jsou větší než původní síly. Příkladem klínu jakožto jednoduchého stroje je třeba sekyra, nože, hřebíky.

Posledním typem jednoduchého stroje je šroub, který netřeba popisovat. Pomocí šroubu lze vyvinout velkou sílu př. mlýnek na maso, truhlářská svěrka, svěrák.

Hydraulické drapáky pro stroje jako bagry nebo rýpadla

Manipulaci s různými druhy materiálů, jeho přemisťování z místa na místo a třídění výrazně urychlí a usnadní hydraulické drapáky určené k namontování na minibagry, traktorbagry nebo rýpadla.

Drapáků, i těch hydraulických je opět několik druhů (řezáky, drapákové kočky, manipulátory).

Vesměs se liší podle toho, co můžou „nabírat“. Můžou to být nějaké kusové materiály, zrna…přes zemědělské produkty jako dřevo nebo kameny či beton, po manipulaci s tyčemi (mostové jeřáby). Jak jsem psal, jde vesměs jen o přemisťování materiálu – hlavně po demolicích, kde je větší množství materiálu, které je třeba přemístit. A tyto drapáky nemusí být pouze hydraulické, jsou i lanové, lesnické, apod. Záleží na potřebě.

Hydraulický drapák

Zajímavé je, že i tyto výrobky vyrábí české firmy a určitě stojí za prozkoumání.

Ceny jsou téměř vždy na vyžádání, .. například lepší drapáky na dřevo můžou stát kolem 10 000Kč.

Drapáky na beton pro opravdu těžké stroje v rozmezí několika tun, stojí klidně od 100 000Kč do miliónu Kč.

Zemědělské stroje, též „agro stroje“, které automatizují

Vývoj jde kupředu, efektivita strojů je pro zemědělce veledůležitá, poptávka roste – hlavně i po českých výrobcích a podpora zemědělců ze strany státu je také vyšší.

Zemědělských strojů je nepřeberné množství. Jsou to stroje pro práci na poli – různé traktory, sekačky, kombajny, stroje pro postřikování, orání, tak to jsou stroje pro chov hospodářských zvířat. Tady může jít o zefektivňování krmení, podmínek zvířat, zpracování surovin…

Zemědělské stroje

S příchodem tzv. mechanizace v zemědělském průmyslu boj a co největší efektivitu strojů započal.

A začalo to použitím zvěře jako jsou volové nebo koně, které výrazně pomohly zemědělským pracovníkům. A některé farmy využívají pomoc od zvířectva i dnes. Mohli jste si všimnout pomoc koní v lesnictví, kde je nepřístupný terén a těžko byste využili nějaký stroj.

Doba pokračovala a jak jsem zmínil, začaly se používat čím dál více traktory – letadla nebo i vrtulníky. Ale jde se mnohem dál. Jsou to věci, o kterých se některým zemědělcům ještě ani nesní a to využívání moderních technologií jako je pořizování satelitních snímků, či GPS navigace.

Tyto vylepšen nejenže zvyšují efektivitu práce, ale i kvalitu výrobků, či surovin.

Nevýhodou použití hrubé síly je zase naopak znečišťování ovzduší nebo dnes obrovský problém a to rychlejší odlesňování. Rychlejší, než je člověk schopný obnovit.

Ať už jste teprve začínající zemědělec nebo máte několik let za sebou, můžete využít některé z dotací:

Dotace na zemědělskou půdu

Dotace na zemědělské stroje

Dotace pro začínající zemědělce